Certyfikaty

Osobisty

Formularz

  Forma realizacji zlecenia

  Wybór rodzaju czytnika

  Długość okresu użytkowania (do 3 lat)

  Imię Pierwsze

  Imię Drugie

  Nazwisko

  Tryb wydania certyfikatu

  *Preferowany termin wydania certyfikatu. Tryb 30 min obowiązujące w punktach PPT w dni robocze do godz 16:00.

  Wybór zestawu/karty

  standard mini mobilny karta mini karta
  Zestaw standard Zestaw mini Zestaw mobilny Karta kryptograficzna mini Karta kryptograficzna standard

  Dodatkowe dokumenty do certyfikatu kwalifikowanego

  Obywatelstwo

  Data urodzenia

  Miejsce urodzenia

  Pesel

  Seria i numer dowodu osobistego

  Data wydania dowodu osobistego

  Data ważności dowodu osobistego

  Oznaczenie organu wydającego

  Seria i numer paszportu

  Data wydania paszportu

  Data ważności paszportu

  Oznaczenie organu wydającego

  Adres e-mail wnioskodawcy

  Telefon kontaktowy wnioskodawcy

  Adres do korespondencji wnioskodawcy

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o.o. w celu uzyskania certyfikatu kwalifikowanego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawa do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

  Firmowy

  Formularz

   Forma realizacji zlecenia

   Wybór rodzaju czytnika

   Długość okresu użytkowania (do 3 lat)

   Nazwa podmiotu

   Nazwa skrócona podmiotu

   Nazwa jednostki organizacyjnej

   Tryb wydania certyfikatu

   *Preferowany termin wydania certyfikatu. Tryb 30 min obowiązujące w punktach PPT w dni robocze do godz 16:00.

   Wybór zestawu/karty

   standard mini mobilny karta mini karta
   Zestaw standard Zestaw mini Zestaw mobilny Karta kryptograficzna mini Karta kryptograficzna standard

   Numer REGON podmiotu

   Numer NIP Podmiotu

   Numer podstawy prawnej np. KRS lub wpis do CEIDG lub brak

   Plik potwierdzający istnienie firmy(potwierdzenie CEIDG, Regon, KRS)

   Typ podstawy podmiotu

   Dane organu rejestrowego

   Adres do korespondencji podmiotu

   Stanowisko wnioskodawcy w podmiocie

   Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu

   Adres E-mail podmiotu

   Telefon Kontaktowy podmiotu

   Imię pierwsze wnioskodawcy

   Imię drugie

   Nazwisko

   Data urodzenia

   Miejsce urodzenia

   Obywatelstwo

   PESEL

   Seria i Numer dowodu osobistego

   Data wydania dowodu osobistego

   Data ważności dowodu osobistego

   Oznaczenie organu wydającego

   Seria i Numer paszportu

   Data wydania paszportu

   Data ważności Paszportu

   Oznaczenie organu wydającego

   Adres Email wnioskodawcy

   Telefon kontaktowy wnioskodawcy

   Adres do korespondencji

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o.o. w celu uzyskania certyfikatu kwalifikowanego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawa do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.