Certyfikaty

Osobisty

Formularz

  Forma realizacji zlecenia

  Wybór rodzaju karty

  Długość okresu użytkowania (do 3 lat)

  Imię Pierwsze

  Imię Drugie

  Nazwisko

  Typ wydania certyfiatu

  *Preferowany termin wydania certyfikatu. Tryb 30 min obowiązujące w punktach PPT w dni robocze do godz 14:30.

  Wybór zestawu

  standard mini mobilny karta mini karta
  Zestaw standard Zestaw mini Zestaw mobilny Karta kyptograficzna mini Karta kyptograficzna standard

  Obywatelstwo

  Data urodzenia

  Miejsce urodzenia

  Pesel

  Seria i numer paszportu

  Data ważności paszportu

  Seria i numer dowodu osobistego

  Data ważności dowodu osobistego

  Oznaczenie organu wydającego

  Imię Ojca

  Imię Matki

  Adres e-mail wnioskodawcy

  Telefon kontaktowy wnioskodawcy

  Adres do korespondencji wnioskodawcy

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o.o. w celu uzyskania certyfikatu kwalifikowanego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawa do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

  Firmowy

  Formularz

   Forma realizacji zlecenia

   Wybór rodzaju karty

   Długość okresu użytkowania (Do 3 lat)

   Nazwa podmiotu

   Nazwa skrócona podmiotu

   Nazwa jednostki organizacyjnej

   Tryb wydania certfikatu

   *Preferowany termin wydania certyfikatu. Tryb 30 min obowiązujące w punktach PPT w dni robocze do godz 14:30.

   Wybór zestawu

   standard mini mobilny karta mini karta
   Zestaw standard Zestaw mini Zestaw mobilny Karta kyptograficzna mini Karta kyptograficzna standard

   Numer REGON podmiotu

   Numer NIP Podmiotu

   Numer podstawy prawnej np. KRS lub wpis do CEIDG lub brak

   Plik potwierdzający istnienie firmy(potwierdzenie CEIDG)

   Typ podstawy podmiotu

   Dane organu rejestrowego

   Adres do korespondencji podmiotu

   Stanowisko wnioskodawcy w podmiocie

   Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu

   Adres E-mail podmiotu

   Telefon Kontaktowy podmiotu

   Imię pierwsze wnioskodawcy

   Imię drugie

   Nazwisko

   Data urodzenia

   Miejsce urodzenia

   Obywatelstwo

   PESEL

   Seria i Numer paszportu

   Data ważności Paszportu

   Seria i Numer dowodu osobistego

   Data ważności dowodu osobistego

   Oznaczenie organu wydającego

   Imię Ojca

   Imię Matki

   Adres Email wnioskodawcy

   Telefon kontaktowy wnioskodawcy

   Adres do korespondencji

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o.o. w celu uzyskania certyfikatu kwalifikowanego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawa do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.