Projekty

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z.o.o. realizuje projekt pn.

 

„Transformacja cyfrowa, wzrost
odporności Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o.o. w dobie pandemii oraz
na wypadek podobnych kryzysów poprzez wdrożenie innowacyjnego oprogramowania
wspomagającego proces edukacji w zakresie ochrony danych osobowych”

 

Celem projektu jest opracowanie rozwiązania cyfryzacyjnego, dzięki
któremu zostaną stworzone warunki skutecznego funkcjonowania firmy w sytuacji
epidemii i po jej zakończeniu.

Planowane efekty: Poprzez wdrożenie technologii cyfrowych będących
przedmiotem projektu, będzie możliwe funkcjonowanie Centrum Zabezpieczeń
Informacji w czasach  pandemii COVID-19
oraz na wypadek kolejnych podobnych kryzysów, wywołanych stanem epidemii.
Efektem tego będzie brak konieczności (lub maksymalnie wyeliminowanie)
stacjonarnych wizyt u klientów firmy. Powstanie jednolity system łączący spółkę
jako podmiot świadczący usługę edukacyjną, ze swoimi klientami.

 

Wartość projektu:299 300,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 254 405,00 zł