Wypełnij Formularz

Podpis

Wypełnij formularz dla siebie lub twojej firmy...

  Forma realizacji zlecenia

  Wybór rodzaju czytnika

  Długość okresu użytkowania (do 3 lat)

  Imię Pierwsze

  Imię Drugie

  Nazwisko

  Tryb wydania certyfikatu

  *Preferowany termin wydania certyfikatu. Tryb 30 min obowiązujące w punktach PPT w dni robocze do godz 16:00.

  Wybór zestawu/karty

  standard mini mobilny karta mini karta
  Zestaw standard Zestaw mini Zestaw mobilny Karta kryptograficzna mini Karta kryptograficzna standard

  Dodatkowe dokumenty do certyfikatu kwalifikowanego

  Obywatelstwo

  Data urodzenia

  Miejsce urodzenia

  Pesel

  Seria i numer dowodu osobistego

  Data wydania dowodu osobistego

  Data ważności dowodu osobistego

  Oznaczenie organu wydającego

  Seria i numer paszportu

  Data wydania paszportu

  Data ważności paszportu

  Oznaczenie organu wydającego

  Adres e-mail wnioskodawcy

  Telefon kontaktowy wnioskodawcy

  Adres do korespondencji wnioskodawcy

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o.o. w celu uzyskania certyfikatu kwalifikowanego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawa do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

   Forma realizacji zlecenia

   Wybór rodzaju czytnika

   Długość okresu użytkowania (do 3 lat)

   Nazwa podmiotu

   Nazwa skrócona podmiotu

   Nazwa jednostki organizacyjnej

   Tryb wydania certyfikatu

   *Preferowany termin wydania certyfikatu. Tryb 30 min obowiązujące w punktach PPT w dni robocze do godz 16:00.

   Wybór zestawu/karty

   standard mini mobilny karta mini karta
   Zestaw standard Zestaw mini Zestaw mobilny Karta kryptograficzna mini Karta kryptograficzna standard

   Numer REGON podmiotu

   Numer NIP Podmiotu

   Numer podstawy prawnej np. KRS lub wpis do CEIDG lub brak

   Plik potwierdzający istnienie firmy(potwierdzenie CEIDG, Regon, KRS)

   Typ podstawy podmiotu

   Dane organu rejestrowego

   Adres do korespondencji podmiotu

   Stanowisko wnioskodawcy w podmiocie

   Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu

   Adres E-mail podmiotu

   Telefon Kontaktowy podmiotu

   Imię pierwsze wnioskodawcy

   Imię drugie

   Nazwisko

   Data urodzenia

   Miejsce urodzenia

   Obywatelstwo

   PESEL

   Seria i Numer dowodu osobistego

   Data wydania dowodu osobistego

   Data ważności dowodu osobistego

   Oznaczenie organu wydającego

   Seria i Numer paszportu

   Data wydania paszportu

   Data ważności Paszportu

   Oznaczenie organu wydającego

   Adres Email wnioskodawcy

   Telefon kontaktowy wnioskodawcy

   Adres do korespondencji

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o.o. w celu uzyskania certyfikatu kwalifikowanego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawa do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

    Forma realizacji zlecenia (odnowienie)

    Wybór rodzaju czytnika

    Długość okresu użytkowania (do 3* lat)

    Imię i Nazwisko

    Adres E-mail

    Numer Telefonu

    Numer Karty/Umowy

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o.o. w celu uzyskania certyfikatu kwalifikowanego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawa do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

     Forma realizacji zlecenia (odnowienie)

     Wybór rodzaju czytnika

     Długość okresu użytkowania (do 3* lat)

     Imię i Nazwisko

     Nazwa Firmy

     NIP

     Numer Telefonu

     Adres E-mail

     Numer Karty/Umowy

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla w celu uzyskania certyfikatu kwalifikowanego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawa do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

      Wybór rodzaju czytnika

      Długość okresu użytkowania (do 2 lat)

      Imię Pierwsze

      Imię Drugie

      Nazwisko

      Typ wydania certyfiatu

      *Preferowany termin wydania certyfikatu. Tryb 30 min obowiązujące w punktach PPT w dni robocze do godz 16:00.

      Wybór rodzaju karty

      karta mini karta
      Karta kryptograficzna mini Karta kryptograficzna standard


      Dokumenty potwierdzające posiadanie certyfikatu w innym centrum certyfikacji

      Obywatelstwo

      Data urodzenia

      Miejsce urodzenia

      Pesel

      Seria i numer dowodu osobistego

      Data wydania dowodu osobistego

      Data ważności dowodu osobistego

      Oznaczenie organu wydającego

      Seria i numer paszportu

      Data wydania paszportu

      Data ważności paszportu

      Oznaczenie organu wydającego

      Adres e-mail wnioskodawcy

      Telefon kontaktowy wnioskodawcy

      Adres do korespondencji wnioskodawcy

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o.o. w celu uzyskania certyfikatu kwalifikowanego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawa do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

       Wybór rodzaju czytnika

       Długość okresu użytkowania (Do 2 lat)

       Nazwa podmiotu

       Nazwa skrócona podmiotu

       Nazwa jednostki organizacyjnej

       Tryb wydania certfikatu

       *Preferowany termin wydania certyfikatu. Tryb 30 min obowiązujące w punktach PPT w dni robocze do godz 16:00.

       Wybór zestawu

       karta mini karta
       Karta kryptograficzna mini Karta kryptograficzna standard


       Numer REGON podmiotu

       Numer NIP Podmiotu

       Numer podstawy prawnej np. KRS lub wpis do CEIDG lub brak

       Dokumenty potwierdzające posiadanie certyfikatu w innym centrum certyfikacji

       Typ podstawy podmiotu

       Dane organu rejestrowego

       Adres do korespondencji podmiotu

       Stanowisko wnioskodawcy w podmiocie

       Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu

       Adres E-mail podmiotu

       Telefon Kontaktowy podmiotu

       Imię pierwsze wnioskodawcy

       Imię drugie

       Nazwisko

       Data urodzenia

       Miejsce urodzenia

       Obywatelstwo

       PESEL

       Seria i Numer dowodu osobistego

       Data wydania dowodu osobistego

       Data ważności dowodu osobistego

       Oznaczenie organu wydającego

       Seria i Numer paszportu

       Data wydania paszportu

       Data ważności Paszportu

       Oznaczenie organu wydającego

       Adres Email wnioskodawcy

       Telefon kontaktowy wnioskodawcy

       Adres do korespondencji

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o.o. w celu uzyskania certyfikatu kwalifikowanego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawa do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.